Farské oznamy 9.11. – 15.11.2015

kostol_ikonaNP• Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Márie Ivaničovej
• V piatok katechéza pre prvoprijímajúce deti o 16.00 a pre staršie deti po sv. omši.
• V piatok na detskú sv. omšu môžu deti nakresliť ako sa hrajú so svojimi kamarátmi.
• Po vzájomnej dohode, budú cez týždeň bývať okrem soboty sv. omše večer. Na prvé piatky nebudú bývať detské kázne.
• Keďže v utorok a stredu chodím do Roosveltovej nemocnice, istota vyspovedať sa pred sv. omšou bude vyššia v iné dni.
• Poprosil by som podkonické gazdinky o napečenie nejakých dobrôt na spoločné pohostenie po sv. omši v nedeľu. Doniesť ich môžete od 18.00 – 20.00 do kresťanského domu. Poprosím p. Mirku Barlovú o koordináciu.
• Pozývam všetkých i na organový koncert v nedeľu 15.11.2015 o 16.00 hod. Vstupné dobrovoľné.
• Prosby za o. biskupa Dávida budeme pridávať v nedele do konca roka.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
9.11.
18:00
Výročie posviacky lateránskej baziliky, sviatok Na úmysel
Utorok
10.11.
18:00
Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi, spomienka + František Balko
Streda
11.11.
18:00
Sv. Martin z Tours, biskup, 
Spomienka
+ Pavol Dobrík
Štvrtok
12.11.
18:00
Sv. Jozafát, biskup a mučeníka, spomienka + Eva a Štefan Ivanič a starí rodičia
Eucharistická adorácia
Piatok
13.11.
18:00
Féria, + Emília a Anton Barla
Detská sv. omša
Sobota
14.11.
7:30
Výročie posviacky farského chrámu, slávnosť + Milan Jamnický
Nedeľa
15.11.
Sv. Martin – patrocínium,
slávnosť
10:00 Za všetkých farníkov16:00 – Organový koncert

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

Komentáre sú uzavreté