Oznam

logo-dposrOznamujeme Vám, že v sobotu 14. novembra budú členovia hasičského zboru z poverenia obce vykonávať preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov v našej obci. Povinnosť vykonávať tieto kontroly je uložená zákonom 314/2001 o ochrane pred požiarmi a vyhláškou 121/2002 o požiarnej prevencii. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri týchto kontrolách.

Komentáre sú uzavreté