Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo PodkonicePozývame vás na posledné rokovanie obecného zastupiteľstva v roku 2015, kde sa okrem iných zaujímavých bodov bude rokovať aj o výške daní a poplatkov či sa bude schvalovať definitívne rozpočet na rok 2016. Presný program nájdete vo vnútri správy. Tešíme sa na vás v utorok 15.12. o 17:00 hod v budove OU!

 1. Otvorenie
 2. Voľba členov komisií OZ
 3. Vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Banská Bystrica
 4. Nájomná zmluva odpadové hospodárstvo
 5. Zmluva o zimnej údržbe
 6. Všeobecno-záväzné nariadenie o odpadoch
 7. Všeobecno-záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch
 8. Rozpočet obce na rok 2016
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

 

Komentáre sú uzavreté