Farské oznamy 21.12.2015 – 27.12.2015

kostol_ikonaNP

• Starostlivosť o kostol má skupina č. 3 Emílie Beňovej.
• Počas prázdnin katechéza pre prvoprijímajúce deti i mládež nebude.
• Vzadu si môžete zakúpiť CD Hudba z EMfesu za príspevok 5 €, čím môžete podporiť festival, ktorý sa uskutoční v lete 2016 na Starých Horách. Sú na ňom známe piesne z Medžugoria v slovenskom preklade.

• Najbližší nácvik koledníkov Dobrej noviny bude v stredu večer po sv. omši na fare (cca o 18:30 hod.).
• Koledníci Dobrej noviny budú chodiť koledovať po sv. omši 25.12.2015.
• Ďakujem chlapom, ktorí pomohli pri zateplení fary a žienkam kuchárkam.
• Členovia ekonomickej rady budú: Vladka Turčanová, Ing. Ján Bobák a Ing. Jaroslav Kostúr.
• 2. januára 2016 je plánovaný výlet na vodopády Bystrô a Raticov Vrch.
Úloha pre deti: nakresliť a vystrihnúť hviezdu.

 

Dátum Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
21.12.
Féria 18. 00
+ Mária Chabanová
Utorok
22.12.
Féria 14:00
+ Ján Flaška

 (pohrebná sv. omša)

Streda
23.12.
Féria 18:00
+ Anna Turčanová
Štvrtok
24.12.
Féria 07:30
+ rodičia Anna a František Slobodník
Piatok
25.12.
Narodenie Pána, slávnosť

(prikázaný sviatok)

00:00
Za všetkých farníkov

10:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra

Sobota
26.12.
Sv. Štefan, prvý mučeník, sviatok 10:00
Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre rodiny Valentovú a Somaschini

17.00
Koncert Dratvárik

Nedeľa
27.12.
Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa 9:00
Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

miro.erko@pobox.sk

Komentáre sú uzavreté