Vianočné sviatky

logo-dposrVianočné sviatky sú symbolom rodinnej pohody, šťastia a radosti. Každoročne ale znamenajú viac požiarov v domácnostiach. Aj napriek sviatočnej atmosfére, ktorú vytvárajú najmä horiace sviečky, netreba zabúdať      na fakt, že domovy sú preplnené vysoko horľavými materiálmi. Koberce, záclony a čalúnenie sú vyrobené zo syntetických materiálov, ktoré rýchlo vzbĺknu. Sviečky musia byť položené na nehorľavej podložke brániacej kontaktu s povrchom, na ktorom by mohol vzniknúť oheň (živé alebo umelé ihličie, nábytok atď.), v bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat, aby nedošlo k prevrhnutiu.
Opatrnosť sa taktiež vypláca pri príprave vianočných pokrmov. Horúci olej na panvici a iné horľavé kvapaliny sa nesmú hasiť vodou, pretože sa oheň naopak viac rozšíri a ľahko dochádza k popáleninám rúk a tváre. Pokiaľ vznikne požiar pri príprave pokrmov, je najrozumnejšie panvicu zakryť pokrievkou, mokrou handrou alebo plechom na pečenie a zamedziť tak prísunu vzduchu.

Počty a následky požiarov

  štedrý deň 2013 štedrý deň 2014
Počet požiarov 15 30
Priama škoda 48 990 € 40 360 €
Usmrtené osoby 0 0
Zranené osoby 0 1

 

Počas osláv Nového roka vzniká najviac výjazdov hasičov najmä dôsledkom neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou. Pyrotechniku treba používať na základe presných pokynov výrobcu, neodpaľovať ju v sklenených fľašiach a iných nádobách, nevybuchnutú nezapaľovať nanovo, zamedziť priamemu kontaktu s deťmi a zvieratami.
Najčastejšie hasiči zasahujú v prípadoch, kedy vznikne požiar zaparkovaného vozidla alebo blízko stojaceho objektu po vyhodení zábavnej pyrotechniky z balkóna, terasy, okna a pod. Silvestrovský ohňostroj by sa mal preto odpaľovať na voľných priestranstvách v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov a veľkého množstva ľudí, aby nedošlo k zraneniam.

Počty a následky požiarov

  Silvester 2013 Silvester 2014
Počet požiarov 31 62
Priama škoda 39 115 € 210 475 €
Usmrtené osoby 0 0
Zranené osoby 0 1


Počty a následky požiarov

  Nový rok 2014 Nový rok 2015
Počet požiarov 54 56
Priama škoda 60 320 € 192 210 €
Usmrtené osoby 0 0
Zranené osoby 1 2

Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.

Text prebraný zo stránky:
http://dobrovolnihasici.sk/vianoce-bez-poziarov/

Komentáre sú uzavreté