Farské oznamy 11.01.2016 – 17.01.2016

kostol_ikonaNP• Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Vladimíry Turčanovej
• Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v piatok o 16.00 a po sv. omši stretnutie mladých vo fare.
• Dnes budem pokračovať v požehnávaním domov.
• Na budúcu nedeľu (17.01.2016) o 15.00 bude v kostole v Slovenskej Ľupči modlitba Korunky Božieho milosrdenstva, po nej o 15.45 v kultúrnom stredisku prednáška o priblížení významu loga Svätého roku milosrdenstva od vdp. Mariána Bublinca, farára v Brusne
Ďakujeme všetkým ľuďom za podporu Dobrej noviny. Spolu sa v našej farnosti vyzbieralo 1460 € na pomoc africkým projektom
Úloha pre deti na detskú sv. omšu: nakresliť a vystrihnúť hviezdu.

Dátum Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
11.01.
féria 18. 00
+ Angela, Ladislav a Dušan
Utorok
12.01.
féria 18:00
Za veriach, ktorí sa modlia prístrešie u Forgáčov
Streda
13.01.
féria 18:00
+ Mária, Július, syn Ján a starí rodičia
Štvrtok
14.01.
féria 18:00
+ Jozef, Kristína a ich deti
Eucharistická adorácia
Piatok
15.01.
féria 18.00

+František, rodičia a ostatní z rodiny

Detská sv. omša

Sobota
16.01.
féria 7:30
+ Božena Očenášová
Nedeľa
17.01.
Druhá nedeľa v období cez rok 9:00
Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

miro.erko@pobox.sk

Komentáre sú uzavreté