Farské oznamy 01.02.2016 – 07.02.2016

kostol_ikonaNP• Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Renáty Budajovej
• Ďakujem všetkým, ktorí sa boli modliť sv. ruženec pre rádio Lumen.
• V utorok si môžete doniesť na požehnanie hromničné sviece.
• V sobotu 6.2. bude v našej farnosti stretnutie mladých nášho dekanátu.
• V piatok nebude stretnutie prvoprijímajúcich detí. Stretnutie mladých bude.
• V piatok je prvý piatok v mesiaci, chorých budem spovedať od 8.00
• Budúcu nedeľu po sv. omši bude vo fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

Dátum Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
01.02.
féria 18. 00
+ Mária a Ján Očenáš a ich deti
Utorok
02.02.
Obetovanie Pána, sviatok (Hromnice) 18:00
+ Anna Slobodníková a zomrelí z rodiny č. 313
Streda
03.02.
Sv. Blažej 18:00
+ Anna a Jozef a starí rodičia

(svätoblažejské požehnanie hrdla)

Štvrtok
04.02.
féria 18:00
+ manžel Pavel Dobrík

adorácia

Piatok
05.02.
Sv. Agáta, panna a mučenica 18:00
+ František, Helena a Jolana

(prvopiatková pobožnosť, sv. omša nebude detská)

Sobota
06.02.
Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci 16.00
+ Peter Flaška
Nedeľa
07.02.
Piata nedeľa v období cez rok 9:00
Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

miro.erko@pobox.sk

Komentáre sú uzavreté