Vydanie hlasovacieho preukazu .

volbyVolič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz o ktorý môže požiadať osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce.

V deň volieb  do NR SR  5.3.2016 je potrebné preukázať sa vo volebnej miestnosti občianskym preukazom.

Komentáre sú uzavreté