A opäť je tu zoznam čitateľov

Podkonická knižnicaOpäť aktualizujeme zoznam čitateľov, ktorí už dlhšie nevrátili výpožičky. Bohužiaľ, neubudli z neho žiadne mená, naopak pár ich pribudlo. Kvôli plánovanej revízii je dôležité mať informácie o každej knihe v knižničnom fonde, preto vás prosíme, aby ste nás kontaktovali, ak ste sa v zozname našli. Pre lepšiu dostupnosť bude zoznam vyvesený aj na obecnej informačnej tabuli. Kontaktné informácie boli uvedené v januárovom Podkonickom spravodaji, ale pre istotu opakujeme:

 kniznica@podkonice.sk

priestory knižnice v KD každý pondelok 17:00 – 20:00.

Zoznam

Komentáre sú uzavreté