Kde dáme odpad zo záhrady?

Kontajneri v PodkoniciachAko správne naložiť s odpadom so záhrady? Naša obec uzatvorila skládku odpadov Za močilá. Je to nelegálna skládka a v prípade, že tam niekto vyvezie odpad môže byť pokutovaný v zmysle platnej legislatívy. Žijeme však na dedine, a odpad potrebuje vyviezť. Preto sme pripravili návod, ako s odpadom naložíme po novom.

Odpad zo záhrady

dávame do modrého kontajnera pri starom cintoríne alebo do modrého kontajnera za školou
Myslíme biologicky rozložiteľný odpad v prírode:
– tráva
– mach
– lístie
– zhnité ovocie, zelenina
a všetko čo zhnije voľne v prírode môžeme dať do tohoto kontajnera. Obec obidva kontajnery kúpila za peniaze, ktoré sme vyzbierali za minulý rok za smeti. Kontajnery sa budú vyvážať pravidelne do jamy na kompostovisko na Zákluč.

Oba kontajnery sú monitorované, preto vás prosíme, aby ste do nich nedávali sklo, igelity, drevo … . V prípade, že to tam dáte, zavezieme vám to naspäť domov a budete pokutovaný v zmysle platného zákona.

ODPAD Zo stavby

Ak ste sa rozhodli prerábať a vznikol vám stavebný odpad tak sa informujte na obecnom úrade.

V malom množstve t.j. za vlečku, obecný úrad zlikviduje stavebný odpad na skládke v Šálkovej na vlastné náklady resp. bude vyvezený do lomu v Šálkovej.

V prípade, že máte viac ako za vlečku, pristavíme vám kontajner (zadarmo) a za odvoz a likvidáciu si zaplatíte samy.

Poprosíme vás o rešpektovanie pravidiel. Chceme mať všetci čistú obec, na ktorú sme tak hrdí. Žijeme tu všetci spolu.

Ďakujeme, kolektív obecného úradu.

Komentáre sú uzavreté