Farské oznamy 11. 04. 2016 – 17. 04. 2016

kostol_ikonaNP

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 7 Márie Čemanovej.
 • Na imigrantov sa vyzbieralo 360 €. Budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.
 • S radosťou oznamujem, že dňa 23. 04. 2016 by chcela uzavrieť sviatostné manželstvo Zuzana Bobáková, dcéra Igora Bobáka a Moniky r. Homolovej, bytom Podkonice 300 s Filipom Vajdom. Ak by niekto vedel o cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by tomu bránila, nech to ohlási na fare.
 • Dnes bude stretnutie prvoprijímajúcich detí. V piatok bude katechéza pre mládež.
 • Dnes bude v Slovenskej Ľupči sv. omša s o. biskupom o 10.30.
 • 04. 2016 v pondelok začneme s prípravami na maľovanie. Prosím chlapov, keby tento deň mohli pomôcť.
 • Pondelok Sv. Stanislav, biskup a mučeník – spomienka
  11.4.2016 nebude
  utorok Utorok po 3. Veľkonočnej nedeli
  12.4.2016 18.00 + Stanislav Bobák
  streda Streda po 3. Veľkonočnej nedeli
  13.4.2016 18.00 + rodičia Ivaničoví
  štvrtok Štvrtok po 3. Veľkonočnej nedeli
  14.4.2016 18.00  + Ján Kukučka a rodičia (adorácia)
  piatok Piatok po 3. Veľkonočnej nedeli
  15.4.2016 18.00 + Matilda, Emil a starí rodičia (detská)
  sobota Sobota po 3. Veľkonočnej nedeli
  16.4.2016 07.30 + Irena a Ľudovít Flaška
  nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa
  17.4.2016 09.00 Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

miro.erko@pobox.sk

Komentáre sú uzavreté