Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

imageA9afc6f9ed9c20f84ef3975f5f36ac8bc0b8065c0Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných domácností (EU SILC)       v rámci projektu európskych štatistických  zisťovaní. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2016 vybraných takmer 500 obcí, medzi nimi aj naša obec.

Zisťovanie sa uskutoční od 13.apríla do 16. mája 2016.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania poskytnete sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.

 

Komentáre sú uzavreté