Farské oznamy 25. 04. 2016 – 01. 05. 2016

  • Tento týždeň sa upratovať nebude.
    kostol_ikonaNPDnes je zbierka na Ukrajinu. Na kňazský seminár sa vyzbieralo 250 €
  • Dnes po sv. omši bude krátke stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov v kostole. V piatok bude katechéza pre mládež.
  • V pondelok 25.4. začíname s prácami na maľovaní kostola – treba vynosiť lavice, pozývame chlapov i ženy na pomoc. Začíname o 8.00 hod. Sv. omše budú bývať vo fare.
  • V sobotu 7. mája sa koná Púť rádia Lúmen do Krakova. Cena púte je 14 €. Do 5.3. treba túto sumu vyzbierať a nahlásiť svoju adresu a číslo OP. Záujemcovia sa prihláste u p. Kataríny Hošalovej.
  • 14. mája chceme putovať s deťmi do Rajeckej Lesnej. Pozývam deti i ich rodičov.
Pondelok Sv. Marek, evanjelista – sviatok
25.4.2016 nebude
utorok Utorok po 5. Veľkonočnej nedeli
26.4.2016 18.00 + Ondrej, Vilma, deti a starí rodičia
streda Streda po 5. Veľkonočnej nedeli
27.4.2016 18.00 + Anna a Martin Ivanič a súrodenci
štvrtok Štvrtok po 5. Veľkonočnej nedeli
28.4.2016 18.00  Prosba za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny
piatok Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka Európy
29.4.2016 18.00  + Ladislav a Mária Tučanoví a deti (detská)
sobota Sobota po 5. Veľkonočnej nedeli
30.4.2016 07.30 + Anna a Jozef Očenáš, Mária a Anna
nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa
01.5.2016 09.00 Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

miro.erko@pobox.sk

Komentáre sú uzavreté