Farské oznamy 02. 04. 2016 – 08. 05. 2016

kostol_ikonaNP

 • Tento týždeň sa upratovať nebude.
 • Zbierka na Ukrajinu činila 200 €. Budúcu nedeľu bude zbierka na masmédiá.
 • V piatok od 8.00 budem spovedať chorých
 • V sobotu 7. mája sa koná Púť rádia Lúmen do Krakova. Autobus bude odchádzať o 3.30 spred kostola.
 • 14. mája chceme putovať s deťmi do Rajeckej Lesnej. Pozývam deti i ich rodičov. Odchod autobusu bude o 7.00 od kostola. Príspevok je 2 €. Prihláste sa čím skôr.
 • Naša farnosť má nový erb.
 • V mesiaci máj sa budeme modliť po sv. omšiach májové litánie
 • V piatok budeme vynášať lešenie pozývame chlapov i ženy na pomoc. Začíname o 8.00 hod. Sv. omše budú bývať i naďalej vo fare, štvrtok v kultúrnom dome.
 • Ponuka letných táborov: 10. – 16. 7. v Bystrej, cena 115 € a 24. – 30.7. v Sebechleboch, cena 120 €.
 • Dnes o 15.00 bude v Čeríne sv. omša pri kaplnke a po nej pohostenie
 • Dnes o 15.00 by sme požehnali siatiny. Stretli by sme sa pri kríži smerom na Priechod.
 • Dnes o 15.30 prosím animátorov o stretnutie vo fare.
 • Cez víkend 14. – 15 mája bude v BB deň rodiny. Info na nástenke.

 

Pondelok Sv. Atanáz, biskup a učiteľ – spomienka (kántrový deň)
02.5.2016 18.00 + Anna Jamrichová
utorok Sv. Filip a Jakub, apoštoli – sviatok
03.5.2016 18.00 + Mikuláš, Anna a deti
streda Streda po 6. Veľkonočnej nedeli
04.5.2016 18.00 + Anna, Alexander, deti a starí rodičia
štvrtok Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok
05.5.2016 18.00  Za všetkých farníkov
piatok Sobota po 6. Veľkonočnej nedeli
06.5.2016 18.00  + Božena Mojžišová (prvopiatková pobožnosť)
sobota Sobota po 6. Veľkonočnej nedeli
07.5.2016 07.30 + Ján Slobodník a rodičia
nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa
08.5.2016 09.00 Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

miro.erko@pobox.sk

Komentáre sú uzavreté