Vypnutá elektrická energia v obci

elektromerObecný úrad na základe písomného upozornenia SSE – Distribúcia, Vám oznamuje, že v utorok 28.6.2016 od 07:00 do 16:00 bude v našej obci vypnutá elektrická energia z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia.

V zmysle paragrafu 31 odseku 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu školy, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Komentáre sú uzavreté