Farské oznamy 05. 09. 2016 – 11. 09. 2016

kostol_ikonaNP

  • Dnes má kostol na starosti skupina č. 3 Emílie Beňovej
  • Oznamujem Vám, že Marta Jamrichová, dcéra + Jána Jamricha a Marcely r. Homolovej, bytom Podkonice 16, chce uzavrieť sviatostné manželstvo s Matúšom Bogdanom. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi vo fare.
  • V sobotu 17.9. bude v Slovenskej Ľupči dekanátna púť, rezervujme si čas.

pondelok  
05.9.2016 18.00 Poďakovanie za preukázané dobrodenia
utorok  
06.9.2016 18.00 + Milan Vráb, rodičia a Mária
streda Sv. košickí mučeníci – spomienka
07.9.2016 18.00 nebude
štvrtok Narodenie Panny Mária – sviatok
08.9.2016 18.00 + Blažena a Matúš Stančiak a starí rodičia
piatok  
09.9.2016 18.00 + Štefan, Ladislav a starí rodičia
sobota  
10.9.2016 07.30 + Veronika, Viliam Patráš a ich deti
nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
11.9.2016 09.00 Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

miro.erko@pobox.sk

Komentáre sú uzavreté