Farské oznamy 19. 09. 2016 – 25. 09. 2016

kostol_ikonaNP

• Dnes má kostol na starosti skupina č. 5 Márie Vrábovej ml.
• Dňa 24.9.2016 v kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlova Ves chce uzavrieť manželstvo Martin Plachý, syn Jána Plachého a Ľubomíry rodenej Barlovej s Martinou Capiakovou.  Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi vo fare.
• Dňa 1.10.2016 chce Lucia Marušková, dcéra Júliusa Marušku a Anny r. Barlovej, bytom Podkonice 126 uzavrieť manželstvo s Francois Pieree Bernard Borie. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi vo fare.
• Ďakujem všetkým, ktorí reprezentovali našu farnosť v Priechode i Slovenskej Ľupči.

pondelok
19.9.2016 18.00 Za Božiu pomoc pre dcéru
utorok Sv. Ondrej Kim Teagon, Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci – spomienka
20.9.2016 18.00 + František a Boris Bobák, Irena a rodičia
streda Sv. Matúš, apoštol a evanjelista – sviatok
21.9.2016 nebude
štvrtok
22.9.2016 18.00 Za rodinu Barlovú
piatok Sv. Pius z Pietrelciny, kňaz – spomienka
23.9.2016 nebude
sobota Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Františka Xaverského
24.9.2016 nebude
nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období
25.9.2016 09.00 Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

miro.erko@pobox.sk

Komentáre sú uzavreté