Farské oznamy 26. 09. 2016 – 02. 10. 2016

kostol_ikonaNP

• Dnes má kostol na starosti skupina č. 6 Vladimíry Turčanovej
• V sobotu 1.10.2016 chce Lucia Marušková, dcéra Júliusa Marušku a Anny r. Barlovej, bytom Podkonice 126 uzavrieť manželstvo s Francois Pieree Bernard Borie. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech ju oznámi vo fare. 
• V stredu 28.9.2016 sa v BB – Radvani o 19.00 uskutoční modlitbové stretnutie – modlitby chvál. Kto by chcel ísť, je pozvaný.
• Chcel by som Vás pozvať na farskú púť do Živčákovej, ktorá by sa mala uskutočniť v mesiaci október. Nakoľko ešte dohodujeme veci bude buď 8.10 alebo 22.10. Predpokladaná cena bude 15 €. Pozývame.
• V mesiaci októbri môžete v sakristii prihlásiť svoje deti na prijatie sviatosti prvého svätého prijímania. Môžu to byť deti, ktoré navštevujú tretí ročník alebo staršie. Tiež sa môžete prihlásiť na prípravu na sviatosť birmovania. Minimálny vek – navštevovanie strednej školy. Vyzývam i dospelých, aby si doplnili túto sviatosť. Prosím, aby ste neprihlasovali deti z iných farností.
• Môžete si pre deti 6-10 rokov objednať časopis Rebrík. Cena predplatného je 13,5 € na 10 čísel.
• Poprosil by som členov farskej rady, keby sme sa mohli stretnúť budúcu nedeľu o 18.00 vo fare.

pondelok
26.9.2016 nebude
utorok Sv. Vincent de Paul, kňaz – spomienka
27.9.2016 18.00 Poďakovanie za prežité roky a prosba o Božiu pomoc
streda Sv. Václav, mučeník – sviatok
28.9.2016 18.00 Juraj, Emília, Libor, Božena a ostatní z rodiny
štvrtok Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli – sviatok
29.9.2016 18.00 + starí rodičia Ladislav, Judita, syn Tibor a Marta
piatok Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi – spomienka
30.9.2016 18.00 + Anna a Martin Ivanič (detská)
sobota Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi – spomienka
01.10.2016 15.00 Sobášna – Lucia Marušková a Francois Pieree Bernard Borie
nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období
02.10.2016 09.00 Za všetkých farníkov

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

miro.erko@pobox.sk

Komentáre sú uzavreté