Farské oznamy 17. 10. 2016 – 23. 10. 2016

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 10 kostol_ikonaNPJany Gregorovej.
  • Budúcu nedeľu je misijná nedeľa – zbierka na misie.
  • Do konca októbra sa môžete v sakristii zapísať na prijatie sviatosti Eucharistie a birmovania.
  • V mesiaci október pozývame deti k modlitbe sv. ruženca. Úloha: nakresliť seba pri konaní dobra.
  • Dnes o 15.30 bude v kultúrnom dome v Slovenskej Ľupči koncert Kapucínov. Vstupné dobrovoľné.
  • V Medzibrode sa budú konať v termíne 22. – 30. októbra ľudové misie. Kto by sa chcel zúčastniť, program je na nástenke.
  • Kto by chcel ísť s Medzibrodom na 6 dňovú púť do Ríma pri príležitosti ukončenia Svätého roku milosrdenstva, do stredy sa môžete prihlásiť na fare. Cena 250 €.
pondelok Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník – spomienka
17.10.2016 nebude
utorok Sv. Lukáš, evanjelista – sviatok
18.10.2016 18.00 + Anna a Jozef
streda
19.10.2016 18.00 + Ján Fodor, brat, rodičia, + Milan, rodičia a rodina Ľuptáková
štvrtok
20.10.2016 18.00 + František Patráš a rodičia
piatok
21.10.2016 18.00 + Ján, Helena a zosnulí členovia rodiny Jelžových
sobota Sv. Jána Pavla II., pápeža – spomienka
22.10.2016 07.30 + Anna, Jozef a syn Jozef
nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období
23.10.2016 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté