Farské oznamy 31. 10. 2016 – 06. 11. 2016

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 11 Kataríny Chovanovej.
  • Zbierka na misie činilakostol_ikonaNP420€. Vďaka za vašu štedrosť. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka.
  • Prosím kandidátov na sviatosť birmovania, aby sme sa stretli dnes po sv. omši vo fare.
  • Vzadu na stolíku sú k dispozícii Sviečky za nenarodené deti za príspevok 1€.
  • V piatok je prvý piatok v mesiaci, chorých budem spovedať od 8.00
  • V dňoch 1. – 8. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci za týchto podmienok: vylúčiť pripútanosť k hriechu, byť po sv. spovedi, ísť na sv. prijímanie, pomodliť sa na úmysel sv. otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva) a pomodliť sa na cintoríne za duše v očistci. Kto 2.11. navštívi kostol alebo kaplnku, splní obvyklé podmienky a pomodlí sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha, môže tiež získať odpustky pre duše v očistci.
pondelok  
31.10.2016 18.00 + Ján Mojžiš
Utorok Všetkých svätých – slávnosť (prikázaný sviatok)
01.11.2016 09.00 Za všetkých farníkov
streda Spomienka na všetkých verných zosnulých
02.11.2016 15.00

18.00

 Za zomrelých kňazov a biskupov našej diecézy (cintorín)

+ Juliana a Jozef Barla a ich rodičia

štvrtok  
03.11.2016 18.00 + Anna a František Flaška
piatok Sv. Karol Boromejský, biskup – spomienka
04.11.2016 18.00 + Peter
sobota  
05.11.2016 07.30 + Anna a ostatní z rodiny
nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období
06.11.2016 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté