Farské oznamy 07. 11. 2016 – 13. 11. 2016

kostol_ikonaNP

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 1 Jozefíny Gregorčokovej
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.
  • Prosím birmovancov, aby sme sa stretli dnes po sv. omši vo fare.
  • Do 8. novembra môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci za týchto podmienok: vylúčiť pripútanosť k hriechu, byť po sv. spovedi, ísť na sv. prijímanie, pomodliť sa na úmysel sv. otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva) a pomodliť sa na cintoríne za duše v očistci.
  • V nedeľu 13.11. sa bude v Slovenskej Ľupči zatvárať Svätá brána milosrdenstva. Slávnostná sv. omša bude o 15.00
  • Pri príležitosti patrocínia nášho kostola Vás v spolupráci s Obecným úradom pozývam na historickú prednášku na tému: Najstaršie osídlenie Podkoníc, ktorá bude budúcu nedeľu o 17.00 v Kultúrnom dome. Prednášajúci historik Martin Kvietok. Vstupné zdarma.
pondelok  
07.11.2016 18.00 + Emília, Matúš Mrva a starí rodičia
Utorok  
08.11.2016 18.00 + Martin (nedožitých 70 r.)
Streda Výročie posviacky lateránskej baziliky – sviatok
09.11.2016 18.00  + Ján Slobodník a syn Ján
štvrtok Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka
10.11.2016 18.00 Za Božiu pomoc pre výchove detí
piatok Sv. Martin z Tours, biskup – spomienka
11.11.2016 18.00 Za zdravie a božie požehnanie pre rodiny
sobota Sv. Jozafát, biskup a mučeník – spomienka
12.11.2016 07.30 Za zdravie pre Gabriela
nedeľa Sv. Martin z Tours – slávnosť patróna kostola

(Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období)

13.11.2016 10.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté