Farské oznamy 14. 11. 2016 – 20. 11. 2016

 • kostol_ikonaNPStarostlivosť o kostol má skupina č. 2 Kataríny Hošalovej
 • Dnes je zbierka na seminár. Tiež si môžete zakúpiť časopis našich bohoslovcov – Xaver
 • Pri príležitosti patrocínia nášho kostola Vás v spolupráci s Obecným úradom pozývam na historickú prednášku na tému: Najstaršie osídlenie Podkoníc, ktorá bude dnes o 17.00 v Kultúrnom dome. Prednášajúci historik Martin Kvietok. Vstupné zdarma.
 • S radosťou vám oznamujem, že Rastislav Balogh syn Karola a Lýdie r. Flaškovej, bytom Podkonice 214, by chcel uzavrieť 26.11. 2016 vo veľkej Lomnici sviatosť manželstva s Andreou Pokrivčákovou. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to ohlási vo fare.
 • Vo štvrtok 17.11. bude v BB chválové stretnutie Godzone. Začiatok je o 18.00 na Zimnom štadióne.
 • Stretnutie birmovancov bude budúcu nedeľu po sv. omši
 • Po sv. omši sa môžete ponúknuť koláčikmi, ktoré pripravili naši mladí.
 • pondelok
  14.11.2016 18.00 + František Balko
  Utorok
  15.11.2016 18.00 + Pavol Dobrík
  Streda
  16.11.2016 18.00  + Peter Flaška
  štvrtok Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – spomienka
  17.11.2016 18.00 + Ema, Štefan Ivanič, Emília a Pavol Homola
  piatok
  18.11.2016 18.00 + Filoména, Anton a deti
  sobota
  19.11.2016 07.30 + Jozef Budaj a zomrelí z rodiny
  nedeľa Nedeľa Krista Kráľa
  20.11.2016 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté