Farské oznamy 05. 12. 2016 – 11. 12. 2016

  • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt druhá adventná nedeľaStarostlivosť o kostol má skupina č. 5 Márie Vrábovej ml.
  • Zbierka na charitu činila 400 €. Vďaka!
  • Vianočná sv. spoveď bude 17.12. 2016, 9.00 – 11.00
  • Základná škola s materskou školou Podkonice srdečne všetkých pozýva na STRETNUTIE SO SVÄTÝM MIKULÁŠOM, ktoré sa uskutoční v utorok 6. decembra o 17:00 hod tu v našom kostole. Po sv. omši si deti z MŠ a ZŠ pripravili pre Mikuláša krátky program.

    Ďalej sa bude pokračovať tradične Vianočnými trhmi v kresťanskom dome a aby vám nebola zima, bude pripravený pre vás sladký punč na zahriatie. Všetci, ktorí majú šikovné a zlaté ruky môžu prispieť svojimi ručne vyrobenými výrobkami na Vianočné trhy.

  • Dnes o 15.00 bude v katolíckom kostole v Slovenkej Ľupči adventný koncert, bližšie info na nástenke.
pondelok
05.12.2016 18.00 + Jozef, Kornélia, syn Jozef a starí rodičia
utorok Sv. Mikuláš, biskup – spomienka
06.12.2016 17.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny (stretnutie so sv. Mikulášom)
streda Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi – spomienka
07.12.2016 18.00  Za Božiu pomoc pre dcéru
Štvrtok Nepoškvrnené počatie Panny Márie – prikázaný sviatok
08.12.2016 18.00 Za všetkých farníkov
piatok  
09.12.2016 18.00 Zomrelí členovia rodiny Gregorčokovej (detská)
sobota  
10.12.2016 16.00 Za Božiu pomoc pre jubilantov pri príležitosti 60. narodenín
nedeľa Tretia adventná nedeľa
11.12.2016 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté