Púť Fatima

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fatima

Pri príležitosti 100. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime tohto roku organizujeme dekanátnu púť.

Trasa:  La Salette – LURDY – Garabandal – Santiago de Compostela – FATIMA

Termín: 11.05. – 18.05.2017             Cena:  544,- €

Doprava: Lux bus – lietadlo

V cene je zahrnuté: letenka Lisabon –  Viedeň, lux bus, 4 x hotelové ubytovanie*** s polpenziou, 1 x pútnicky dom, duchovný doprovod, sprievodca, transfer z letiska Viedeň do Bratislavy

V cene nie je zahrnuté: mestská taxa –  platí sa na mieste, vstupy, komplexné cestovné poistenie 16,–  €, sedadlo v prednej časti autobusu 15,– €

Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou !

Prihlásiť sa môžete do 20.2.2017 vo fare. Do konca februára potom priniesť zálohu 300,- €

Program zájazdu:

1.deň: odchod z Bratislavy večer, nočná jazda cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska.

2.deň: príchod do La Salette, jedného z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. Náboženský program – návštěva Baziliky Panny Márie, svätá omša, možnosť súkromnej modlitby. Osobné voľno, eventuálne výstup na horu Gargas. Ubytovanie.

 3.deň: ráno odchod do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod.

 4.deň: po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X.  Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská Krížová cesta, osobné modlitby, voľný program. Neskoro večer predchod nočnou jazdou do Garabandal a  Santiago de  Compostela.

5.deň: skoro ráno zastávka na odpočívadle, ranná toaleta, príchod do Garabandal. Dedinka nazývaná aj španielske Lurdy leží vysoko v horách v provincii Santander. Je unikátna tým, že sa tu v rokoch 1961 až 1965 Panna Mária zjavila 4 dievčatám viac ako 2000 krát. Odovzdala im posolstvo, týkajúce sa modlitby, obrátenia a pokánia. Pokračovanie do Santiago de Compostela, náboženský program. Návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola. Sv. omša, modlitby, osobné voľno. Ubytovanie a večera.

6.deň: pokračovanie do Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra, presne pred 100 rokmi, svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Náboženský program – Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.

7. deň: po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime. Prehliadka moderného chrámu najsvätejšej trojice, osobné modlitby, individuálny program. Krížová cesta s možnosťou návštevy rodného domu troch vizionárov Lucie Santos, Francisca Marto a Hyacinty Marto v Aljustreli. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.    

8.deň: skoro ráno svätá omša pri kaplnke zjavení, raňajky. Odlet do Viedne, po prílete transfer na Slovensko.

Komentáre sú uzavreté