Farské oznamy 10.7.2017 – 16.7.2017

  • Starostlivosť o kostol tento i budúci týždeň má skupina č. 3 Emílie Beňovej.

  • Tento týždeň čerpám dovolenku, v prípade pohrebu a pod. sa môžete obrátiť na p. dekana v Slovenskej Ľupči – 0911270335
  • Ďakujem všetkým zapojeným do peknú realizácie púte na Kališti.

pondelok  
10.07.2017 nebude
utorok  sv. Benedikt, opát, patrón Európy
11.07.2017 nebude
streda
12.07.2017 nebude
štvrtok
13.07.2017 nebude
piatok
14.07.2017 nebude
sobota  sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi
15.07.2017 nebude
nedeľa Pätnásta nedeľa
16.07.2017 09.00 Na úmysel kňaza

Komentáre sú uzavreté