Farské oznamy 18. 09. 2017 – 24. 09. 2017

  • Starostlivosť o kostol skupina č. 11 Kataríny Chovanovej
  • Dňa 16. septembra 2017 sa pastier tejto diecézy, biskup Marián Chovanec dožil okrúhleho životného jubilea 60 rokov života a 18. septembra 2017 si pripomínal 18. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prosím Vás, drahí bratia a sestry o modlitby za neho, aby mu Pán Boh dal všetky potrebné milosti pre jeho dôležitú službu pre spásu ľudských duší.

Modlime sa, aby na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a sv. Františka Xaverského pán biskup Marián stále viac zrastal so svojou diecézou, aby v jeho diecéze nikdy nechýbal dostatok služobníkov oltára, kňazské a rehoľné povolania a tiež živá viera a horlivosť veriacich.

  • Budúcu nedeľu po sv. omši bude v kostole stretnutie birmovancov
  • Kto by sa chcel ísť v sobotu 30.9. do Bratislavy na blahorečenie dona Títusa Zemana, nech sa vzadu zapíše.
  • Ďakujem všetkým chlapom i ženám za pomoc pri prácach vo veži i na fare.
pondelok
18.09.2017 18.00 Za uzdravenie vnučky
utorok
19.09.2017 18.00 Za zdravie a božiu pomoc pre Dominiku
streda Sv. Ondrej Kim Taegona a spoločníkov, mučeníkov – spomienka
20.09.2017 18.00 Poďakovanie za 58. r. manželstva a za + Stanislava
štvrtok sv. Matúš, apoštol a evanjelista – sviatok
21.09.2017 18.00 + Mária, Jozef, deti a ostatní z rodiny
piatok
22.09.2017 nebude
sobota sv. Pio z Pietralciny, kňaz – spomienka
23.09.2017 07.30 +Júlia, Anna a Pavol
nedeľa Dvadsiata piata nedeľa
24.09.2017 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté