Farské oznamy 02. 09. 2017 – 08. 10. 2017

 • Starostlivosť o kostol skupina č. 2 Kataríny Hošalovej
 • Dnes bude prvonedeľná zbierka určená na dokončenie veže nášho kostola
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci, chorých budem spovedať od 8.00
 • Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 12.11.2017 o 10.30 hod.

 • S radosťou vám oznamujem, že v sobotu 7.10.2017 chce v našom kostole uzatvoriť sviatosť manželstva Michal Patráš syn Branislava Patráša a Zuzany r. Debnárovej, bytom Podkonice 102 s Rebekou Vernerovou, dcérou Tibora Vernera a Anny r. Turčanovej, bytom Podkonice 111. Kto by vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi vo fare. Zverujem snúbencov do vašich modlitieb.
 • Budúcu nedeľu po sv. omši budeme mať stretnutie birmovancov
  pondelok sv. anjeli strážcovia – spomienka
  02.10.2017 18.00 + Juraj, Emília, deti a rodičia
  utorok
  03.10.2017 18.00 + Margita, Jozef Turčan a syn Stanislav
  streda sv. František Assiský, kňaz – spomienka
  04.10.2017 18.00 + Božena Stanková
  štvrtok sv. Faustína Kowalská, panna – spomienka
  05.10.2017 18.00 + John Fornalský
  piatok
  06.10.2017 14.00 Pohrebná – Pavol Pavlík
  sobota Ružencová Panna Mária – spomienka
  07.10.2017 16.00 Sobášna – Michal Patráš a Rebeka Vernerová
  nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa
  08.10.2017 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté