Farské oznamy 09. 10. 2017 – 15. 10. 2017

  • Starostlivosť o kostol skupina č. 3 Emílie Beňovej
  • Sviatosť birmovania bude v našej farnosti 12.11.2017 o 10.30 hod.
  • Dnes po sv. omši budeme mať stretnutie birmovancov
  • Farnosť Slovenská Ľupča pozýva v piatok 13. októbra 2017 na modlitbu sv. ruženca, sv. omšu a sviečkový sprievod ulicami dediny – bližší program na nástenke

  • Tento týždeň čerpám dovolenku – v prípade potreby sa obráťte na p. dekana – 0911270335
pondelok
09.10.2017 nebude
utorok
10.10.2017 17.00 + Martin – 20. výročie
streda sv. Ján XXIII., pápež – spomienka
11.10.2017 nebude
štvrtok
12.10.2017 17.00 + František Očenáš, Anna a rodičia Pavol a Anna
piatok
13.10.2017 nebude
sobota
14.10.2017 07.30 + Boris Šípka
nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa
15.10.2017 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté