Zrušený projekt lividácie čiernej skládky Zamočilá

Naša obec podala v apríli žiadosť na Enviromentálny fond na likvidáciu čiernej skládky „za Močilá“, ktorá už patrí (tak ako celý náš kataster) do územia Nízkotatranského národného parku. Táto zemou zavozená kopa skrýva veľmi veľa odpadu, ktorý sme tam nanosili počas dlhých rokov. Skládka bola v rokoch 2011 – 2014 označená Okresným úradom Banská Bystrica, odboru životného prostredia za najväčšiu ekologickú nelegálnu skládku v okrese Banská Bystrica.

Environmentálny fond našu žiadosť schválil vo výške 38 000 eur. Spoluúčasť obce na likvidácii skládky je povinne 5 %, čo je v tomto prípade 1900 eur. Projekt sa zdal ako celkom výhodný. Mali sme v pláne vypratať zostatok skládky. Obec vyhlásila verejnú obchodnú súťaž, ktorú zabezpečoval pán Alexander Rumanovský, špecialista na verejné obstarávanie. Zákazku vyhrala firma z Banskej Bystrice, za ktorou stál človek, ktorý vlani zabezpečoval dodávku štrkov, miešanie betónu a kopanie pri hydroizolácii budov Kultúrneho domu a Obecného úradu.

Vzhľadom k podozrivému chovaniu a nespokojnosti s fakturáciou zákazky v minulom roku, som sa rozhodol od projektu v súčasnej dobe odstúpiť. Skládka „za Močilá“ si zaslúži trvalé doriešenie. Pevne som veril, že sa to tento rok podarí dotiahnuť. Bohužiaľ cesta za dotáciami u nás sa v niektorých chvíľach podobá na cestu veľmi tŕnistou horou. A Podkonice nebudú patriť za môjho pôsobenia k obciam, ktoré spadnú do bahna spojeného s čerpaním dotácií za každú cenu.

Komentáre sú uzavreté