Farské oznamy 11. 12. 2017 – 17. 12. 2017

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 11 Kataríny Chovanovej
  • Dnes po sv. omši bude stretnutie koledníkov vo fare
  • Minulú nedeľu sa na charitu vyzbieralo 230,- €
  • Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v sobotu 16.12. 2017 od 9.00 – 11.00
  • Koledníci Dobrej noviny budú chodiť v našej farnosti 26. 12. 2017.

pondelok
11.12.2017 18.00 + Stanislav
utorok Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej
12.12.2017 18.00 + Štefan a Anna
streda sv. Lucia, panna a mučenica – spomienka
13.12.2017 18.00 + Anna, Martin Randa a deti
štvrtok sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi – spomienka
14.12.2017 18.00 + Anna a Vladimír Očenáš a zomrelí príbuzní z oboch strán
piatok
15.12.2017 18.00 Zomrelí z rodiny Pifková a Higete
sobota
16.12.2017 07.30

9.00

+ Helena a Valentín Ivanič – rorátna

spoločná sv. spoveď

nedeľa Tretia adventná nedeľa
17.12.2017 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté