Farské oznamy 22. 01. 2018 – 28. 01. 2018

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Vladimíry Turčanovej
  • úloha pre deti – nakresliť znaky 4 evanjelistov
  • Dnes budeme pokračovať v požehnávaní domov
  • od 18. do 25. januára bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

pondelok
22.01.2018 18.00 Za modliacich sa prístrešie u Klingov
utorok
23.01.2018 18.00 + Ján Kukučka a rodičia
streda sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi – spomienka
24.01.2018 18.00 + brat Štefan
štvrtok Obrátenie sv. Pavla apoštola – sviatok
25.01.2018 18.00 + Mária – 1. výročie
piatok sv. Timotej a Títus, biskupi – spomienka
26.01.2018 18.00 + syn Ivan – detská
sobota
27.01.2018 07.30 + Jozef Budaj a zomrelí z rodiny
nedeľa Štvrtá nedeľa v období cez rok
28.01.2018 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté