Farské oznamy 12. 02. 2018 – 18. 02. 2018

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Renáty Budajovej
 • úloha pre deti – nakresliť prinesenie p. Ježiša do chrámu
 • Dnes je zbierka na charitu
 • V stredu je prísny pôst – treba sa zdržiavať mäsitého pokrmu a cez deň sa len raz dosýta najesť.
 • V pôstnom období môžeme získať

  odpustky, pokiaľ splníme obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) a pomodlíme sa pred zastaveniami v kostole alebo na kalvárii krížovú cestu. Tiež kto sa v piatok pomodlí pred krížom alebo obrazom ukrižovaného Pána Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.

 • Počas pôstu môžete podporiť Yvonne.
  pondelok
  12.02.2018 18.00 + Božena Stanková
  utorok
  13.02.2018 18.00 Za božiu pomoc pre rodinu Krajčiovú a Dierer
  streda Popolcová streda
  14.02.2018 18.00 Poďakovanie za dožitých 80 r. Ondreja
  štvrtok
  15.02.2018 18.00 Poďakovanie za dožitých 80 r. Eleny
  piatok
  16.02.2018 18.00 Poďakovanie za 70 r. Márie
  sobota
  17.02.2018 7.30 + Jozef Budaj
  nedeľa Prvá pôstna nedeľa
  18.02.2018 09.00

  15.00

  Za všetkých farníkov

  Krížová cesta

Komentáre sú uzavreté