Farské oznamy 19. 02. 2018 – 25. 02. 2018

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 10 Jany Gregorovej
  • úloha pre deti – nakresliť svadbu
  • V pôstnom období môžeme získať odpustky, pokiaľ splníme obvyklé podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. otca) a pomodlíme sa pred zastaveniami v kostole alebo na kalvárii krížovú cestu. Tiež kto sa v piatok pomodlí pred krížom alebo obrazom ukrižovaného Pána Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.
  • Počas pôstu môžete podporiť Yvonne.
  • Môžeme podporiť i opravu organa v Španej doline cez nadáciu VÚB.
  • V pondelok prosím členov farskej rady o stretnutie po sv. omši vo fare
  • Saleziáni pozývajú v utorok a stredu do BB na sv. omšu a prezentáciu knihy s exorcistom Giannim Sinim – viac na plagáte na nástenke
pondelok
19.02.2018 18.00 Poďakovanie za dožitých 89. rokov
utorok
20.02.2018 18.00 + Mária a Ján Očenáš a ich deti
streda
21.02.2018 18.00 + Lýdia a Jozef Budaj a deti
štvrtok Katedra sv. Petra apoštola – sviatok
22.02.2018 18.00 + František Šípka, Ivan a rodičia
piatok
23.02.2018 nebude
sobota
24.02.2018 nebude
nedeľa Druhá pôstna nedeľa
25.02.2018 09.00

15.00

Za všetkých farníkov

Krížová cesta

Komentáre sú uzavreté