Farské oznamy 30. 04. 2018 – 06. 05 2018

• Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Renáty Budajovej
Úloha pre deti – nakresliť premenenú hostiu a kalich
• Zbierka na seminár bola vo výške 290,- €
• 
Voľby do farskej rady dopadli nasledovne – počet platných lístkov: 180 Branislav Barla – 91, Ivan Barla – 66, Juraj Barla ml. – 117, Martin Beňa – 74, Elena Bitnerová – 20, Ján Bobák – 66, Miroslav Čunderlík – 86, Martin Halaj – 101, Ľuboš Hošala – 91, Jaroslav Kostúr ml. – 59, Anna Pasiarová – 34, Milan Randa – 40, Iveta Rochovská – 63, Igor Slobodník – 32, Vladimíra Turčanová – 78, Róbert Valent – 20. Zvolení boli: Juraj Barla ml., Martin Halaj, Branislav Barla, Ľuboš Hošala, Miroslav Čunderlík a Vladímira Turčanová. Okrem nich menujem ešte Janka Bobáka a Jaroslava Kostúra ml.
• Dnes po sv. omši bude vo fare stretnutie prvoprijímajúcich.
• Púť detí – 12.5.2018 do Rajeckej Lesnej, príspevok 10,- €
• V piatok je prvý piatok v mesiaci – chorých budem spovedať od 8.00
• 
Obec vás pozýva na turistický prechod (nielen) pre dôchodcov – Ľupčianskym chotárom s návštevou Ľupčianskeho hradu v sobotu 12. mája 2018. Odchod autobusu o 8.00. Celá akcia je zadarmo, prihlásiť sa môžete na OÚ do 4. mája 2018
• 
Mnísi benediktíni 26.5.2018 v kláštore Premenenia Pána v Sampore pozývajú spoznať ich štýl života a stať sa jeho súčasťou v rámci tretieho rádu – oblátov. Prihlásiť sa môžete u o. Jozefa Brodňanského na t.č.: 0904 738799 alebo mailom na oblati@benediktini.sk
• Od  budúcej nedele sa budem modliť prvomájové litánie

 

 

pondelok  
30.04.2018 18.00 + Ján a Anna Jamrichoví
utorok sv. Jozef, robotník – spomienka
01.05.2018 18.00 + František, rodičia a zomrelí z rodiny
streda sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi – spomienka
02.05.2018 18.00 + Anna, Jozef, František, rodičia a starí rodičia
štvrtok sv. Filip a Jakub, apoštoli – sviatok
03.05.2018 18.00 + Jozef Krétik, Kristína a ich deti
piatok sv. Florián, mučeník – spomienka
04.05.2018 18.00 + Ján Slobodník a jeho rodičia
sobota  
05.05.2018 07.30 + Juliana, Jozef Barla a ich rodičia
nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa
06.05.2018 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté