Farské oznamy 11. 06. 2018 – 17. 06. 2018

• O starostlivosť o kostol prosím skupinu č. 3 Emílie Beňovej

• 8. – 14. 7. 2018 organizujeme farský letný tábor, prihlášky sú v sakristii alebo na tejto stranke

• Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

pondelok sv. Barnabáš, apoštol – spomienka
11.06.2018 nebude
utorok  
12.06.2018 18.00 + Irena, Július Gajdoš a ostatní z rodiny
streda sv. Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi – spomienka
13.06.2018 18.00 Za dar zdravia
štvrtok  
14.06.2018 18.00 Poďakovanie za zdravie pre rodinu Slobodníkovú, Böhm a Feuz
piatok  
15.06.2018 nebude
sobota  
16.06.2018 nebude
nedeľa JEDENÁSTA NEDEĽA
17.06.2018 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté