Začiatok rekonštrukcie chodníka

Vážení spoluobčania, po troch rokoch príprav a jednaní s cestármi (BBRSC, a.s.) a vodármi (StVPS, a.s., SVPS, a.s.) začíname realizovať práce na rekonštrukcii chodníka od Dolnej zastávky až po Kultúrny dom. Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o ústretovosť a trpezlivosť pri sťažených podmienkach prejazdu cestou III.triedy č. 2425, prechodu obcou a tiež prístupu k Vašim nehnuteľnostiam.

Pre bezproblémový priebeh opráv chodníka Vás ďalej dovoľujeme požiadať o spoluprácu so zhotoviteľom stavby. Pokiaľ máte vedomosť o zariadeniach na prípojkách /napr. uzávere vody, šachta na kanalizácii a pod./ ktoré sú teraz zakryté – neviditeľné v chodníku pred vašimi nehnuteľnosťami, aby ste na ne upozornili pracovníkov stavby alebo starostu obce, aby nedošlo k ich poškodeniu.

V prípade, že do chodníka zasahujú kvety, kríky alebo stromy, žiadame vás, aby ste tieto odstránili. Na vonkajšej starne strane bude chodník ukončený parkovým obrubníkom.

Chodník sa bude realizovať v pôvodnom lôžku a v šírkach, ktoré zodpovedajú normám a zákonom Slovenskej republiky. V prípade, že požadujete dorobiť chodník v širšom profile, prípadne dorobiť vjazd k vášmu pozemku je potrebné túto skutočnosť dohodnúť individuálne na vlastné náklady s realizátorom stavby – firmou REKSTAV s.r.o. s majstrom a majiteľom v jednej osobe – Peter Dula – 0905 225 588

One response to “Začiatok rekonštrukcie chodníka

  1. Jaroslav Kostur

    Je smutné, že rekonštrukcia začala BEZ schválenia obecným zastupiteľstvom, BEZ akceptácie pripomienok poslancov a občanov obce. Tri roky sa to údajne plánovalo a občania sa o začatí rekonštrukcie dozvedajú touto formou a to dva dni po tom, čo už majú rozkopané vjazdy k svojim pozemkom a domom. V časovej tiesni sa majú rozhodnúť, či akceptujú cenu rozšírenia chodníka až ku svojej bráne alebo sa zmieria s rozbitým asfaltom, prípadne trávou. Áno, všetci sme radi, že konečne budú chodníky v časti od kaplnky po strednú zastávku. Nič to ale nemení na fakte, že príprava sa poriadne zanedbala. Podľa zmluvy, aj tohoto článku, sa má pokračovať v prácach až po kultúrny dom, čo je v rozpore s tým, čo žiadala väčšina poslancov OZ.