Superstar na Dobruo Podkonickuo a Renegade feste

Aktivisti z Podkoníc v spolupráci s Jeep Wrangler Klubom vás pozývajú na medzinárodnú súťaž vo varení gulášu Dobruo Podkonickuo a na medzinárodné stretnutie priaznivcov Jeep Wrangler na Renegade fest. Tieto dve spojené akcie sa uskutočnia v sobotu 28. júla 2018 na ihrisku Brodok. 

Dobruo Podkonickuo, túto tradičnú akciu sa organizátori rozhodli znovu spojiť s prehliadkov a vyhodnotením akcie JEEP Wrangle clubu. Krásny areál v Podkonicach na ihrisku tak znovu privíta nablískané tátoše americkej značky. Po vyhodnotení gulášov a súťažiacich jadzcov sa rozbubnujú bicie na hudobnom festivale Renegate fest. 

Dobruo Podkonickuo a Renegate fest v Podkoniciach

Pre deti zábava, pre dospelých guláš a koncerty

Akcia, kde sa každoročne stretáva 300 ľudí sa začne o 12.00 hod slávnostným škrtnutím zápalky. Po tomto termíne sa rozhorí oheň a prihlásené družstvá začnú variť guláš z ľubovoľných surovín.

Hodnotiaca porota v kombinácii  v zložení vylosovaných divákov z poroty bude hodnotiť chuť, farbu, hustotu a vopred dohodnuté ingrediencie. Guláše budú označené číslami, aby sa zabránilo uprednostňovaniu družstiev. Hodnotiť sa bude aj kreativita stánkov, ktoré urobia samotní stánkári. Každý stánok dostane jeden hlas.

Pre deti bude pripravený skákací hrad, trampolína a iné aktivy na našom krásnom ihrisku.  Pre divákov sa bude variť Podkonickuo (kapusta, zemiaky, klobása), halušky či palacinky s lekvárom alebo výborná domáca štrudľa. Štartovné pre družstvá ostáva nezmenené vo výške 10 eur za družstvo.

Jeep Wrangler a rokový festvival Renegate fest

Po vyhodnotení gulášu prídu do areálu ihrisku Brodok vyblískané stroje s veľkým rachotom ako to bolo vlani. Trojdňové stretnutie priaznivcov značky Jeep Wrangler bude končiť sobotnú časť po triale v Slovenskej Ľupči časovkov nad Podkonicami.

Dobruo Podkonickuo a Renegate fest Podkonice

Všetky Jeepy so svojimi posádkami prídu na ihrisko (tak ako vlani) aby si vypočuli na pódiu známe rokové kapely revival. Za zvuku silných motorov budú slávnostne vyhodnotené posádky jazdiace na týchto veľkých strojoch.

Akcia bude pokračovať voľnou zábavou v areáli ihriska Podkonice Brodok kde nám budú hrať do skoku i do ucha Martinko a D.J. Barlík.

Akciu môžeme robiť aj vďaka podpore:

Obec Podkonice, Dobrovoľný hasičský zbor Podkonice, p. Turčan, Víno Mikušinec, Banskobystrický samosprávny kraj, Treetherm, OOCR BB, BCF, rodina Lachmanová, Bea Slobodníková, Hotel Encián Donovaly.

Komentáre sú uzavreté