Farská púť do Poľska

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Podkonice Vás pozýva na FARSKÚ PÚŤ DO POĽSKA – v spolupráci s CK Awetravel s.r.o.

Wadovice – Osvienčim – Krakov 

Termín: 21.9. – 22.9.2018, cena:  cca 90 Eur

V cene je zahrnuté:  autobusová doprava, 1 x ubytovanie s polpenziou (večera a raňajky), sprievodca, vstupenky: Dom sv. Jána Pavla II., Oswienčim.

Možný príplatok:  komplexné cestovné poistenie cca 5 Eur.

Program púte:

1.deň:  ráno odchod autobusom z Podkoníc, Oswienčim: prehliadka koncentračného tábora; Wadowice: prehliadka rodného domu a múzea sv. Jána Pavla II., Bazilika Obetovania najsvätejšej Panny Márie; ubytovanie (večera).

2.deň:  raňajky; Krakov – prehliadka centra mesta, nádvoria kráľovského hradu Wawel, návšteva Sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch

Krakow  –   mesto, ktoré bolo desaťročia späté so životom Karola Wojtylu.  Prechádzka „Kráľovskou cestou“ na Hlavné námestie – Rynek Glowny (rozlohou najväčšie stredoveké námestie strednej Európy). Uprostred námestia sa nachádza renesančná budova Sukiennice, ktorá plnila funkciu tržnice so súknom. Dnes tam nájdeme rozmanité stánky a obchody. Na rohu námestia sa nachádza mariánsky gotický Kostol Nanebovzatia Panny Márie s impozantným interiérom a jedinečným vyrezávaným dreveným gotickým oltárom Panny Márie. Po ulici Floriánska sa dostaneme k Floriánskej bráne, ktorá bola súčasťou mestských hradieb a k Barbakanu – stredovekej pevnosti, jedinečnej stavbe vojenského inžinierstva postavenej v arabskom štýle. Lagiewniki – centrum apoštolátu Božieho milosrdenstva. Tu v kláštore Matky Božieho milosrdenstva žila v tridsiatych rokoch 20. storočia sv. Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom milosrdenstve. V kláštornej kaplnke je umiestnený milostivý obraz a hrob sv. Faustíny. Návšteva Sanktuária Božieho milosrdenstva. Podvečer odchod na Slovensko.

Údaje potrebné na prihlásenie na púť: meno a priezvisko, bydlisko, RČ alebo dátum narodenia, číslo OP alebo pasu.

Prihlasovanie je možné u pána farára – tel: 4196896; 0908 477 415; e-mail: miro.erko@pobox.sk alebo u Vladimíry Turčanovej, 0908 798 834, e-mail: vladkaturcanova@gmail.com

 

Komentáre sú uzavreté