Farské oznamy 10. 12. 2018 – 16.12.2018

• Tento týždeň má starostlivosť o kostol skupina č. 6 Vladimíry Turčanovej.
• Budúcu nedeľu bude stretnutie proprijímajúcich. Stretneme sa v rodine Slobodníkovej. 
• Zbierka na charitu bola vo výške 205,- €.
• Po sv. omši je vo fare stretnutie koledníkov.
• V piatok bude večer rorátna sv. omša – deti, môžete si doniesť kahančeky.
• Spoločná sv. spoveď bude v sobotu 22.12.2018 od 9.00 – 11.00.
• V utorok poprosím ženy o upratanie fary.

pondelok  
10.12.2018 18.00 Poďakovanie za zdravie a prosba o božiu pomoc pre rodinu
utorok  
11.12.2018 18.00 Za božiu pomoc pre manželku (70.r.)
streda  
12.12.2018 18.00 + Božena, Mária a Libor Očenáš
štvrtok sv. Lucia, panna a mučenica – spomienka
13.12.2018 18.00 + Ondrej a Emil
piatok sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi – spomienka
14.12.2018 18.00 + rodičia a vnuk Boris
sobota  
15.12.2018 07.30 + Boris Šípka
nedeľa TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
16.12.2018 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté