Farské oznamy 14. 01. 2019 – 20. 01. 2019

• Tento týždeň má starostlivosť o kostol skupina č. 1 Anny Kostúrovej.
• Po skončení sv. omše si deti môžu zobrať nálepky.
• Príprava na sv. prijímanie bude budúcu nedeľu po sv. omši.
• Dnes budem chodiť požehnávať domy.
• Od piatka začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – na konci sv. omše sa budeme modliť modlitbu na tento úmysel.

pondelok  
14.01.2018 18.00 Za ženy modliace sa prístrešie u Klingov a okolí
utorok  
15.01.2019 18.00 + František Patráš, Anna a Jozef
streda  
16.01.2019 18.00 + Dušan Potkan
štvrtok sv. Anton, opát – spomienka
17.01.2019 18.00 Za Božiu pomoc pre rodinu Barlovú
piatok  
18.01.2019 18.00 + Rozália, Daniel Babjak, Peter a ostatní z rodiny
sobota  
19.01.2019 07.30 Za ženy modliace sa prístrešie u Slobodníkov
nedeľa DRUHÁ NEDEĽA
20.01.2019 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté