Farské oznamy 28. 01. 2019 – 03. 02. 2019

• Tento týždeň má starostlivosť o kostol skupina č. 3 Emílie Beňovej.
• Po skončení sv. omše si deti môžu zobrať nálepky.
• Príprava na sv. prijímanie bude budúcu nedeľu po sv. omši.
• V piatok je prvý piatok v mesiaci, nevládnych budem spovedať ako zvyčajne.
• V piatok bude po sv. omši vo fare stretnutie mladých.
• V sobotu budem pri sv. omši požehnávať hromničné sviece.

pondelok sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi – spomienka
28.01.2018 18.00 + Anna a Božena
utorok  
29.01.2019 18.00 + Mária a Ján Očenáš a ich deti
streda  
30.01.2019 18.00 + Anna Budajová a syn Jozef
štvrtok sv. Ján Bosco, kňaz – spomienka
31.01.2019 18.00 + Emil Očenáš a ostatní z rodiny
piatok  
01.02.2019 18.00 + Ema a Martin Slobodník
sobota Obetovanie Pána (Hromnice) – sviatok
02.02.2019 07.30 + Mária a Juraj Vráb a všetci z rodiny
nedeľa ŠTVRTÁ NEDEĽA
03.02.2019 09.00 Za všetkých farníkov

Komentáre sú uzavreté