Misijná púť detí – Levoča

Pozývam všetky deti i dospelých na eRkopúť detí na Mariánsku horu do Levoče. Prosím rodičov, aby prišli spolu so svojimi deťmi zažiť jedinečnú atmosféru priateľstva a pomodlili sa spolu s Pannou Máriou za svoje rodiny. Ostatní pútnici sú samozrejme pozvaní tiež. 

Človek, ktorý ide na pútne miesto, počas púte (zvlášť, keď ide pešo) prekonáva rôzne prekážky – hlad, únavu, nepohodlie a obetuje to spolu so svojimi modlitbami na nejaký konkrétny úmysel, ktorý si pred púťou dal, čím sa to celé stáva akoby živou modlitbou, ktorá nás mení. A preto sa z púte vrátime lepší. Na znak obety tiež môžeme na mieste odovzdať malý obetný dar, ktorým sú školské pomôcky (písacie potreby, zošity, obaly, farebné papiere, výkresy,…), ktoré budú potom odovzdané rodinám v núdzi.  Príspevok na autobus bude 5,- €. Nepremárnime túto skvelú šancu zažiť so svojimi deťmi niečo nové.

Program:
06:00
– odchod z Podkoníc – tržnica
09:00 – príchod a začiatok putovania (cestou na Mariánsku horu budú stanovištia s eRkármi)
10:00 – základné informácie pod poľným oltárom
10:15 – rôzne stanovištia s úlohami pre deti
11:15 – spoločný moderovaný program
12:00 – obed z vlastných zásob v skupinkách a možnosť sv. spovede
12:30 – modlitba ruženca za pokoj
13:00 – sv. omša
17.30 – predpokladaný návrat domov

Čo si zobrať? Pitnú vodu, obed, šiltovku, karimatku na sedenie v tráve, pršiplášť, kriedu (na jednu aktivitu), obetný dar, preukaz poistenca, kinedryl (ak treba) a hlavne všetkých svojich kamarátov, rodičov a súrodencov.

Viac informácií u p. farára alebo na https://erko.sk/putdeti/

Komentáre sú uzavreté