Author Archives: Jaroslav Kostur

Spoločenstvo Shekinah v Podkoniciach

Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch pod názvom Shekinah tvoria mladí ľudia a mladé rodiny s deťmi z Banskej Bystrice a blízkeho okolia. Shekinah je hebrejské slovo, ktoré znamená zjavovanie Božej prítomnosti. Poslaním spoločenstva je spolupracovať na misijnej činnosti redemptoristov a vytvárať priestor, Continue reading

Podkonický spravodaj 6 / 2017

Z júnového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Tonkovičove slávnosti
– Spolupráca s ekonomickou fakultou UMB
– Uznesenie z OZ z 10.04.2017
– Máj v našej škole
– Spoločenstvo Shekinah v Podkoniciach 
Continue reading

Podkonický spravodaj 5 / 2017

Z májového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Uznesenie z OZ z 05.04.2017
– Cyklobus do Podkoníc od mája
– Apríl v našej škole
– Pozvánka na Tonkovičove slávnosti
– Podujatia v Mikroregióne  Continue reading

Podkonický spravodaj 4 / 2017

Z aprílového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Uznesenie z OZ z 28.02.2017
– Marec v našej škole
– Zber odpadkov 2017 – bilancia
– Päťdesiat odtieňov deravej cesty
– Udalosti VEĽKEJ NOCI  Continue reading

Podkonický spravodaj 3 / 2017

Marcový Podkonický spravodaj prináša aj tieto zaujímavé články:
– Uznesenie z OZ zo dňa 1.2.2017
– Otvorená podpora od rodičov pre p. riaditeľku
– 2% Spolok Podkoničan a OZ Pútnik
– Úspešný február v škole
– Pôstne obdobie (zamyslenie)  Continue reading