Category Archives: Farské oznamy

Farské oznamy 12. 02. 2018 – 18. 02. 2018

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Renáty Budajovej
 • úloha pre deti – nakresliť prinesenie p. Ježiša do chrámu
 • Dnes je zbierka na charitu
 • V stredu je prísny pôst – treba sa zdržiavať mäsitého pokrmu a cez deň sa len raz dosýta najesť.
 • V pôstnom období môžeme získať

  Pokračovať v čítaní

Farské oznamy 05. 02. 2018 – 11. 02. 2018

• Starostlivosť o kostol má skupina č. 8 Márie Ivaničovej
• Úloha pre deti – nakresliť prinesenie p. Ježiša do chrámu
• Budúcu nedeľu je zbierka na charitu
• Pozývam Vás na divadelné prestavenie o 17.00 do Kultúrneho domu.

 

Pokračovať v čítaní

Farské oznamy 29. 01. 2018 – 04. 02. 2018

• Starostlivosť o kostol má skupina č. 7 Márie Čemanovej
• Úloha pre deti – nakresliť obilie (žatvu)
• V piatok budem chodiť chorých spovedať od 8.00
• V piatok po sv. omši budem udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla – môžete si doniesť na požehnanie hromničné sviece  Pokračovať v čítaní

Farské oznamy 15. 01. 2018 – 21. 01. 2018

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 5 Márie Vrábovej ml.
 • Ďakujem všetkým za reprezentáciu farnosti pri modlitbe sv. ruženca do rádia Lumen.
 • úloha pre deti – nakresliť uzdravenie ochrnutého
 • Dnes v nedeľu budeme pokračovať v požehnávaní domov
 • od 18. do 25. januára bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Pokračovať v čítaní

Farské oznamy 27. 11. 2017 – 04. 12. 2017

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 9 Renáty Budajovej
 • Budúcu nedeľu po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí vo fare
 • Budúcu nedeľu si môžete doniesť požehnať adventný veniec
 • Zbierka na misie činila 210,- €
 • V piatok budem spovedať našich chorých od 8.00
 • Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude v sobotu 16.12. 2017 od 9.00 – 11.00

Pokračovať v čítaní