Category Archives: Spravodaj

Podkonický spravodaj

Podkonický spravodaj letné dvojčíslo

Prečítajte si nové číslo Podkonického spravodaja – letné dvojčíslo. 

spravodaj-07-2018

Podkonický spravodaj 2 / 2018

Februárové číslo spravodaja vychádza v neskoršom termíne. Je to z toho dôvodu, že jeho vydanie bolo viackrát pozastavené, napriek tomu, že sa redakčná rada jednoznačne zhodla na uzavretí čísla a jeho tlači. Navyše bolo číslo dodatočne upravované a dopĺňané o reakcie a komentáre. Z týchto dôvodov za obsahovú stránku vydania, redakčná rada nemôže prevziať zodpovednosť.   Pokračovať v čítaní

Podkonický spravodaj 1 / 2018

Januárové číslo Podkonického spravodaja ponúka:
– Kamerový systém už v prevádzke
– Prenájom obecnej budovy „Na Hrbe“
– Informácie pre majiteľov psov
– Pozvánka do divadla – Jánošík podľa Jozefa
– Uznesenia z OZ z 15.11. a 13.12.2017
– Dobrá novina 2017 – poďakovanie a bilancia  Pokračovať v čítaní

Podkonický spravodaj 12 / 2017

Decembrové číslo Spravodaja ponúka:
– Bilancia roku 2017 na OÚ
– November v škole
– Dobrá novina – 23. ročník
– Vianočná pohľadnica
– Sv. omše počas Vianočných sviatkov  Pokračovať v čítaní