Dobrá vec sa podarila!

Naša škola sa zapojila do súťaže o Športovú akadémiu Mateja Tótha na celý školský rok zdarma. Podľa zverejnených výsledkov sa DOBRÁ VEC PODARILA!
Ďakujeme všetkým, ktorí hlasovali za našu krásnu malotriedku a tak sa podieľali na našej ceste k tomuto úspechu. Taktiež Pokračovať v čítaní

Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 4.7.2018

Pozývame všetkých občanov, ktorí majú záujem o dianie v našej obci na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu
4. júla 2018 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu. Na programe rokovania budú odložené body z posledného OZ, ale aj iné. Viac v navrhovanom programe:  Pokračovať v čítaní

Farské oznamy 02. 07. 2018 – 08. 07. 2018

• O starostlivosť o kostol prosím skupinu č. 6 Vladky Turčanovej

• Zbierka na dobročinné diela sv. otca činila 210,- €.
Dnes bude zbierka na vežu.

• V piatok je prvý piatok, spovedať budem chorých od 8.00.  Pokračovať v čítaní

Farské oznamy 25. 06. 2018 – 01. 07. 2018

• O starostlivosť o kostol prosím skupinu č. 5 Márie Vrábovej ml.

• Letný tábor pre nezáujem nebude.

• Dnes je zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

• V piatok je prikázaný sviatok  Pokračovať v čítaní

Chodník – vec verejná

Milí občania, v októbrovom čísle Podkonického spravodaja z roku 2016 nám v súvislosti s rekonštrukciou chodníka, obecný úrad slovami starostu obce vysvetľuje, ako nie je možné osádzať obrubníky pre chodník od strednej po hornú zastávku, lebo by im hrozilo „zrútenie“. Uverejnený bol nasledovný text: Pokračovať v čítaní