Dobruo Podkonickuo 5. ročník a Renegade fest

Aktivisti z Podkoníc v spolupráci s Jeep Wrangler Klubom vás pozývajú na medzinárodnú súťaž vo varení gulášu Dobruo Podkonickuo a na medzinárodné stretnutie priaznivcov Jeep Wrangler na Renegade fest. Tieto dve spojené akcie sa uskutočnia v sobotu 29. júla 2017 na ihrisku Brodok.  Continue reading

Deň futbalu – pozvánka

V sobotu 22. júla 2017 pozývame všetkých priaznivcov futbalu na DEŇ FUTBALU v Podkoniciach. Počas celého dňa budú pre všetky vekové kategórie pripravené divácky zaujímavé zápasy a tiež súťaže rôznych futbalových zručností.
Continue reading

Výber fotografií za mesiac jún

Ktoré fotografie nás zaujali v júni? Akcia „Z“ na našej Základnej škole s materskou školou? Alebo turistika s Despotur a starostom obce?  Chýba Vám niečo na fotografiách? Chcete tiež ukázať a podeliť sa s ostanými? Neváhajte a posielajte fotografie na michal.vrab@gmail.com. Podkonice obrazom je v mesačných cykloch výber diania obrazovou formou. Začiatkom nového mesiaca, uverejníme 20-30 Continue reading

Podkonický spravodaj 7+8 / 2017

Z letného dvojčísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Rekonštrukcia chodníka
– Pomôžme Matejovi Krétikovi
– Uznesenia z obecného zastupiteľstva
– Sv. omša na Kališti
– Pozvánka na Deň futbalu v Podkoniciach  Continue reading

Farské oznamy 10.7.2017 – 16.7.2017

  • Starostlivosť o kostol tento i budúci týždeň má skupina č. 3 Emílie Beňovej.

  • Tento týždeň čerpám dovolenku, v prípade pohrebu a pod. sa môžete obrátiť na p. dekana v Slovenskej Ľupči – 0911270335
  • Ďakujem všetkým zapojeným do peknú realizácie púte na Kališti.

Continue reading