Farské oznamy 22. 01. 2018 – 28. 01. 2018

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Vladimíry Turčanovej
 • úloha pre deti – nakresliť znaky 4 evanjelistov
 • Dnes budeme pokračovať v požehnávaní domov
 • od 18. do 25. januára bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Continue reading

Podkonický spravodaj 1 / 2018

Januárové číslo Podkonického spravodaja ponúka:
– Kamerový systém už v prevádzke
– Prenájom obecnej budovy „Na Hrbe“
– Informácie pre majiteľov psov
– Pozvánka do divadla – Jánošík podľa Jozefa
– Uznesenia z OZ z 15.11. a 13.12.2017
– Dobrá novina 2017 – poďakovanie a bilancia  Continue reading

Farské oznamy 15. 01. 2018 – 21. 01. 2018

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 5 Márie Vrábovej ml.
 • Ďakujem všetkým za reprezentáciu farnosti pri modlitbe sv. ruženca do rádia Lumen.
 • úloha pre deti – nakresliť uzdravenie ochrnutého
 • Dnes v nedeľu budeme pokračovať v požehnávaní domov
 • od 18. do 25. januára bude prebiehať Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Continue reading

Farské oznamy 25. 12. 2017 – 31. 12. 2017

 • Starostlivosť o kostol má skupina č. 2 Katarína Hošalová
 • Dnes po sv. omši bude stretnutie koledníkov vo fare
 • Koledníci Dobrej noviny budú chodiť v našej farnosti 26. 12. 2017 po sv. omši
 • Ďakujem všetkým za pomoc pri príprave Vianoc.

  Continue reading

Výber fotografií za mesiac november 2017

Ktoré fotografie nás zaujali v minulom mesiaci?  Chýba Vám niečo na fotografiách? Chcete tiež ukázať a podeliť sa s ostanými? Neváhajte a posielajte fotografie na michal.vrab@gmail.com. Podkonice obrazom je v mesačných cykloch výber diania obrazovou formou. Začiatkom nového mesiaca, uverejníme 20-30 Continue reading