Podkonický spravodaj 11 / 2017

Novembrové číslo Podkonického spravodaja ponúka:
– Kamerový systém schválený
– Nové oddychové miesto v Podkoniciach
– Výsledky volieb do VÚC v Podkoniciach
– Október v našej škole
– Zlatý október našich futbalistov  Continue reading

Výber fotografií za mesiac október 2017

Ktoré fotografie nás zaujali v októbri?  Chýba Vám niečo na fotografiách? Chcete tiež ukázať a podeliť sa s ostanými? Neváhajte a posielajte fotografie na michal.vrab@gmail.com. Podkonice obrazom je v mesačných cykloch výber diania obrazovou formou. Začiatkom nového mesiaca, uverejníme 20-30 Continue reading

Uzatvorená cesta do Priechoda

Od stredy do štvrtku t.j. od  8.11. – 9.11. 2017 bude z dôvodu opravy výtlkov UZATVORENÁ CESTA DO PRIECHODA. Žiadame vás, aby ste túto cestu vôbec nevyužívali, pretože nebude možné vôbec prejsť. Využite hlavnú cestu III/2425 cez Slovenskú Lupču. 

Výsledky volieb do VUC Podkonice

Výsledky hlasovania do volieb do VUC 2017 v Podkoniciach. Účasť bola 49,60 %. Continue reading

Farské oznamy 06. 11. 2017 – 12. 11. 2017

  • Starostlivosť o kostol má skupina č. 6 Vladimíry Turčanovej
  • Môžete si zakúpiť sviečku za nenarodené deti za príspevok 1,- €
  • Počas týchto dní môžeme získať odpustky pre duše v očistci:
    • pokiaľ sme po sv. spovedi, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a do 8.11 – navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých
  • Detské sv. omše budú bývať od novembra v piatky. V sakristii si môžete vyzdvihnúť prihlášky na 1. sv. prijímanie. Vyplnené prihlášky treba doniesť do 1.12. 2017

    Continue reading