DHZ Podkonice

logo-dposrDHZ Podkonice nadväzuje na tradíciu hasičstva v obci, ktorá sa začala písať v roku 1926. V súčasnosti disponuje nasledovnou technikou: dopravný automobil Avia A30, prenosná motorová striekačka PS12, a ich príslušenstvo a tlakové hasiace zariadenie Hiromax.Vybavenie a výcvik DHZ nie je dostatočný na zásahovú činnosť, z tohto dôvodu sa činnosť členov orientuje na oblasť protipožiarnej prevencie, športu a verejnoprospešnej činnosti. V roku 2012 sa k našej radosti podarilo rozšíriť členskú základňu zboru aj o dorastenky, ktoré vytvorili tím a zúčastňovali sa aj  súťaží, pričom na okresnej súťaži družstiev v Dúbravici obsadili 3. miesto.

Šport

V oblasti športových aktivít sa DHZ Podkonice zúčastňuje okrem okresnej súťaže aj niektorých pohárových súťaží v rámci okresu BB. Vo všeobecnom povedomí sa však ohľadne športových aktivít zviditeľňuje najmä organizovaním terénnej súťaže hasičských družstiev, pričom táto súťaž je pôvodným nápadom členov DHZ Podkonice a jej námet aj realizácia je vysokocenená  aj zo strany Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskej Bystrici. V roku 2012 bola táto súťaž organizovaná už tretí krát a to za účasti družstiev DHZ z okresu BB. Na súťaži, ktorá sa konala v sobotu 8.9.2012 už tradične na námestí našej obce obsadil domáci tím tretie miesto, ktoré je po víťazstvách v minulých ročníkoch tiež pekným úspechom. Víťazom ročníka 2012 sa stal tím DHZ Ľubietová a teda putovná prilba predsedu DHZ Podkonice putovala tohto roku do neďalekej Ľubietovej. Na záver vydareného podujatia sa opäť uskutočnila „penová párty“ a ukážka hasičskej techniky, ktorá upútala malých aj veľkých divákov.

Vianočný stromček

Jednou z činností ktoré DHZ vykonáva v obci, je aj stavanie a zdobenie vianočného stromčeka na námestí obce. Tohto roku sa stavanie stromčeka uskutočnilo v sobotu 15.12. pričom podľa pokynov OÚ bol v spolupráci s Farmou B+B na námestí vztýčený strom, ktorý rástol v areáli miestnej školy, kde však už spôsoboval škody na zrekonštruovanej streche budovy telocvične. Okrem stavania stromu na námestí obce sa členovia DHZ taktiež podieľali na  zaobstaraní a doprave stromčekov určených na výzdobu kostola.

Pridaj komentár