Poľnohospodárske družstvo

Hospodárime na 510 ha poľnohospodárskej pôdy z toho 107 ha ornej pôdy

Produkciu rastlinnej výroby tvoria:

  • kŕmne obilie
  • kukurica na siláž
  • lucerna a objemové krmivá (seno, senáž)

Živočíšna výroba – chov hovädzieho dobytka:

  • 220 ks (z toho 110 dojníc)

O nás…

  • Počet pracovníkov v PD Podkonice: 18
  • Počet členov družstva: 56
  • Opravnené osoby prihlásené do transformácie: 464

Poľnohospodárske družstvo má uzatvorené nájomné zmluvy so 472 fyzickými osobami a Urbárskym pozemkovým spoločenstvom v Podkoniciach. Aj pri maximálnej snahe vedenia družstva zistiť vlastníkov všetkej pôdy, ešte 32 % celkovej výmery je pôda nedoložená vlastníckym právom.

Vyzývame všetkých, ktorí sú vlastníkmi pôdy v Podkoniciach a nemajú nájomné zmluvy, aby doniesli potrebné doklady do kancelárie Poľnohospodárskeho družstva v Podkoniciach.

Kontakt

Telefón: 048 / 41 968 20

Fax: 048 / 41 968 81

E-mail: pdpodkonice@gmail.com

Pridaj komentár