Tag Archives: gender ideológia

Rodová rovnosť – Vyhlásenie riaditeľov katolíckych škôl

rodova-rovnostRiaditelia katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku zídení na celoslovenskej porade v dňoch 15. a 16. októbra 2013 v Poprade ohľadom rodovej rovnosti vydali toto vyhlásenie:

a) konštatujeme, že: Pokračovať v čítaní