Novinky(aktuálne informácie)

Pozývame  všetky deti, ktoré navštevujú základnú školu s materskou školou Podkonice na Šarkaniádu, ktorá sa uskutoční dňa 10.10.2014
piatok o 16:00 pod Ďurkovou skalou.
Prineste si šarkana a dobrú náladu.Tešia sa na Vás pani učiteľky z materskej a základnej školy.

 

 

Pozývame Vás na Tekvicovú slávnosť, ktorá sa uskutoční v stredu 29.10. 2014 o 16:30  v telocvični  ZŠ. Môžete si priniesť svetlonosa, alebo jesenný aranžmán ( vaše výtvory budú ocenené) lampión (nie je nutnosťou) a  drobné občerstvenie. Tešia sa na vás pani učiteľky zo základnej a materskej školy

 

Pridaj komentár